Producenci

Regulamin

Sklep internetowy e-zabawki.pl prowadzący sprzedaż wysyłkową jest własnością firmy
KAADI Adam Kaczmarek z siedzibą w Sicienku, ul. Sportowa 12 (kod pocztowy: 86-014 Sicienko), NIP: 967-068-36-84, REGON: 093071677. Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Sicienko pod numerem 1328.

Ceny

 1. Ceny towarów dostępnych w sklepie e-zabawki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Podane ceny nie uwzględniają kosztów przesyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów. Sklep może w dowolnym momencie wprowadzać i odwoływać akcje promocyjne i wyprzedażowe. Zmiany cen nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji.

Zamówienia

 1. W sklepie e-zabawki.pl można składać zamówienia jako zarejestrowany użytkownik lub jednorazowo bez konieczności rejestracji konta sklepowego.
 2. Podczas rejestracji konta lub składania zamówienia, należy podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia zakupionych produktów, a w tym: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu i aktywny adres email.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienia należy składać za pomocą poprawnie wypełnionego formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu. Prawidłowo złożone zamówienie zawiera: dane kontaktowe i adresowe osoby zamawiającej, conajmniej jeden produkt z oferty sklepu, wybraną opcję dostawy i płatności.
 5. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje email potwierdzający jego przyjęcie do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Jeżeli kupujący nie otrzyma emailem potwierdzenia dokonania zamówienia, to znaczy, że nie zostało ono złożone poprawnie. W takiej sytuacji należy zamówić towar ponownie.

Płatności

 1. Płatności za zamówione towary można dokonywać na kilka sposobów:
  • przelewem bankowym podając w tytule numer zamówienia,
  • za pobraniem - płacąc gotówką kurierowi,
  • płacąc online kartą lub przelewem z wykorzystaniem serwisu PayU.
 2. Razem z towarem wysyłany jest dowód zakupu w postaci paragonu. Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, o czym należy poinformować sklep zaznaczając odpowiednią opcję w koszyku podczas składania zamówienia.

Wysyłka

 1. Koszty wysyłki ponosi kupujący.
 2. Towary wysyłamy tylko na adresy zlokalizowane w Polsce.
 3. Opłacone towary są wysyłane za pośrednictwem kuriera GLS w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia należności na nasze konto. Dokładamy wszelkich starań aby wysyłka następowała w ciągu 24 godzin.
 4. Wysyłki są realizowane od poniedziałku do piątku.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki w wyniku błędnego podania przez kupującego adresu doręczenia.
 6. Dla zamówień powyżej 500 zł koszty przesyłki pokrywa sklep e-zabawki.pl.

Zwroty

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. Kupujący jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający jego bezpieczny transport.
 4. Sklep e-zabawki.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Wartość zwracanego towaru zostanie przesłana na konto bankowe wskazane przez kupującego w ciągu 10 dni kalendarzowych.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep e-zabawki.pl są nowe i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana zwyczajowo w ciągu 14 dni, ale staramy się aby czas ten był możliwie najkrótszy.
 3. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient stwierdzi w nim wady, powinien odesłać Towar na koszt i adres sklepu wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań.
 4. W razie braku pisma określającego oczekiwania realizacji zobowiązań sklepu, Towar zostanie naprawiony i odesłany do Klienta na koszt sklepu. W przypadku niemożliwości naprawy Towaru, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy. W sytuacji braku jego dostępności sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z kosztem wysyłki, bądź zaoferuje inny dostępny w sklepie towar w podobnej cenie z wysyłką na koszt sklepu. Zwrot należności zostanie dokonany w ciągu 10 dni kalendarzowych, przelewem na konto bankowe wskazane przez klienta.
 5. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o wykrytej wadzie.
 6. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Jeżeli klient reklamuje produkt w wyniku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, ważne aby załączył protokół reklamacyjny sporządzony w obecności przedstawiciela firmy doręczającej.
 8. Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. W przypadku zabawek zdalnie sterowanych dysponujemy częściami zamiennymi, które można zamówić kontaktując się z nami.

Polityka prywatności

 1. Kupujący dobrowolnie udostępnia sklepowi e-zabawki.pl swoje dane osobowe i teleadresowe, co jest niezbędne do prawidłowej rejestracji, weryfikacji zamówień oraz doręczenia towaru.
 2. Każdy użytkownik, który udostępni swoje dane osobowe na stronach sklepu, może w dowolnym czasie poprosić o ich usunięcie kontaktując się z nami.
 3. Wszystkie dane przetwarzamy i chronimy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Sklep nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych ani teleadresowych swoich klientów.
 5. Sklep internetowy e-zabawki.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych teleadresowych swoich klientów za ich zgodą, do przesyłania treści o charakterze marketingowym dotyczących produktów, nowości, promocji, wyprzedaży.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Sklep internetowy Shoper.pl